Pravidla soutěže

by admin8169

Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Březnová soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 01. 03. 2019 do 31.03.2019 do 20:00  (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

1.        Do soutěže byly vloženy tyto výhry:

  1. Slevový kupón v hodnotě 500 Kč na nákup v eshopu Nejlevnější korálky
  2. Slevový kupón v hodnotě 400 Kč na nákup v eshopu Nejlevnější korálky
  3. Slevový kupón v hodnotě 300 Kč na nákup v eshopu Nejlevnější korálky
  4. Slevový kupón v hodnotě 200 Kč na nákup v eshopu Nejlevnější korálky
  5. Slevový kupón v hodnotě 100 Kč na nákup v eshopu Nejlevnější korálky
  6. Slevový kupón v hodnotě 50 Kč na nákup v eshopu Nejlevnější korálky

2.        Účast v Soutěži je podmíněna přidáním fotografie obsahující náramky či jinou bižuterii vyrobenou z korálků. Účast je tedy podmíněna objednávkou či nákupem zboží od Nejlevnější korálky. Stáří objednávky může být libovolné. Číslo objednávky po Vás bude vyžadováno k zaslání slevového kupónu. Objednávka může být vytvořena až po vyhlášení výsledků.

3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.  

4.       S ohledem na povahu výhry, budou do soutěže zařazeny jen fotografie, které obsahují náramky, či jinou bižuterii vyrobenou z produktů nebo částečně z produktů na stránce Nejlevnější korálky.

Účast v soutěži

1. Účastník soutěže odešle svoji fotografii prostřednictvím webového formuláře na adrese www.koralkujeme.cz,  přičemž vyplní do formuláře rovněž svou vlastní emailovou adresu, jméno a příjmení pro odeslání případné výhry, čímž získává nárok na zařazení do soutěže.

2.        Každý hlasující v soutěži odešle svůj hlas prostřednictvím webového formuláře na adrese www.koralkujeme.cz. Do hlasování můžete zapojit své kamarády, rodinu a známé.

3.        Soutěže se lze zúčastnit opakovaně. Hlasovat pro fotografii lze pouze jednou za celou soutěž. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat hlasy, které vyhodnotí jako podvodné a do soutěže nebudou započítány.

HODNOCENÍ: 

Výhru získají soutěžící s největším počtem hlasů.

Kontaktování výherců:

1. Soutěžící je o výhře informován emailem pracovníkem eshopu Nejlevnější korálky po skončení soutěže.

2. Výherní slevové kupóny budou mít platnost pouze měsíc. Slevové kupóny, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie nebo hlasy mimo dobu trvání soutěže.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

3. E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

4. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže.  Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.

5. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7. Rozesílání výher bude probíhat přes emailovou adresu info@nejlevnejsikoralky.cz po skončení soutěže. 

8. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobní údajů

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů). Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření. Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. 

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost MF-Traders s.r.o. se sídlem Husova 1334/4, Rýmařov 795 01 a používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti MF-Traders s.r.o. provozující eshop Nejlevnější korálky předávány používáním této webové stránky. MF-Traders s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. MF-Traders s.r.o. může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této strany. Občas byste tuto stranu měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 10. 2. 2019. Správcem údajů je společnost
MF-Traders s.r.o. se sídlem Husova 1334/4, Rýmařov 795 01. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen “Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.